مترجم سایت

مترجم سایت

azerturk آذرتورك
 
azerturk آذرتورك
من فخر ائليرم توركم و فخر ائليرم آذربايجانلييام
آنا یارپاق    ایلگی      
پنجشنبه 27 بهمن 1390 :: نويسنده : امير

مهمترين گونه هاي ادبيات شفاهي آذربايجان را مي توان چنين برشمرد:

1.داستانها.

2.شعرهاي شفاهي .

3.ضرب المثل هاو...

بايد قيد كرد كه داستانها وضرب المثل هاي آذربايجان به ادبيات همسايگان ما نيز تاثير بسيار عميق نهاده است.مهمترين ادبيات شفاهي آذربايجان عبارتنداز:

1. داستانهاي دده قورقوت.

2. داستانهاي كوراوغلو.

3. داستان آصلي – كرم.

4. داستان شاه صنم وقريب و...

متخصصان ادبيات شفاهي ,ادبيات شفاهي آذربايجان را جزغني ترين ادبيات شفاهي دنيا مي شمارند. پيشرفت وانكشاف ادبيات شفاهي آذربايجان بيش از پيش مديون اوزانهاي "آشيق ها" آذربايجان مي باشد.هم اكنون ادبيات اوزانها خود نيز بسيار غني وحائز اهميت است.

                                 ادبيات كلاسيك

       همانطور كه مي دانيم ادبيات كلاسيك آذربايجان برپايه ادبيات عربي بنا شده است.حال آن كه ادبيات شفاهي آذربايجان برطبق ادبيات قديمي تركان وبروزن هجايي ادامه يافته است اما ادبيات كلاسيك آذربايجان ازنظر وزن وشكل كاملا با ادبيات عربي وفارسي همسان است.بايد گفت كه فارسها نيز ادبيات خودرا برطبق ادبيات عربي وبروزن عروض پايه ريزي كرده اند همين امر سبب گرديده است كه در ادبيات كلاسيك آذربايجان لغات عربي وفارسي به كار برده شود.همان طور كه معلوم است در تركي صداهاي (آواهاي ) بلند وجود ندارد وساختار عروض هم آواهاي بلند مي طلبد.به خاطر همين است كه شاعران كلاسيك آذربايجان وعموما تركان خواه ناخواه درشعر خود لغات عربي وفارسي به كاربرده اند.

اين امرباجايگزين شدن دوباره ي شعر هاي هجايي وزن درعصر18.م وبعدازآن تقريبا تغيير يافته است.درقرن بيستم ملت هاي ترك زبان اين امر را سرعت بخشيده اندوموفقيت چشمگيري به دست آورده اند.

گفتني است كه وزن هجايي قبل ازميلاد دربين تركان مرسوم بوده است. امروزه در آذربايجان وزن هجايي نه تنها درادبيات اوزانها بلكه درشعرهاي تمامي شعراي آذربايجان به كاربرده مي شود.اين امرخود به خود لغات بيگانه را از زبان وادبيات آذربايجان تصفيه كرده است.
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : ادبيات
پنجشنبه 20 بهمن 1390 :: نويسنده : امير

زبان شناسان زبانهاي موجود در دنيارا به چهار گروه تقسيم بندي كرده اند:

1.زبانهاي تك هجايي :شامل زبانهاي چين – تبت – سيام وزبانهاي آسياي جنوب شرقي مي باشد.

2.زبانهاي هند اروپايي-تحليلي :زبانهاي هندي- فارسي – كردي- ارمني- روسي وعموما زبانهاي اروپايي را دربر مي گيرد.

3.زبانهاي حامي- سامي – قالبي : زبانهاي عبري - عربي وآشوري جززبانهاي قالبي مي باشند.

4.زبانهاي التصاقي – پيوندي : شامل زبانهاي اورال – آلتاييك مي باشند.

                                        -4-                                            

عموما زبانهاي اورال – آلتاييك جززبانهاي التصاقي مي باشد. دراين زبانها به كلمه پسوند اضافه ومعناي كلمه بااضافه شدن پسوند تغيير مي يابدمثلا:ياز- يازماق – يازيچي – يازار- يازليق – يازين و....

ازنظرنحوهم اين زبانها با زبانهاي هند اروپايي وديگرزبانها متفاوت مي باشد.مثلادرزبان فارسي صفت بعدازاسم ولي درزبان تركي قبل ازاسم بكار برده مي شود.همچنين درحال صرف كردن فعلها در زبان تركي ريشه آنها تغيير نمي يابدولي درفارسي بطور كلي ريشه تغيير مي يابد.

اورال – آلتاييك به زبان مردماني اطلاق مي گرددكه در ادوار تاريخي دربين كوههاي اورال زندگي كرده وازهمين نقطه به نقاط مختلف دنيا مهاجرت كرده اند.درحال حاضرزبانهاي اورال – آلتايي به دوگروه تقسيم بندي مي شوند :

1.زبانهاي آلتايي : تركي – مغولي – تونقوز و منچو .

2.زبانهاي اورالي : فين – مجار- سامويد.

زبان شناسان مشهوري چون وينكلر و هومئل بعداز بررسي عميق زبان تركي وسومري زبان سومري را جزو زبانهاي آلتايي دانسته اند.همچنين زبان شناسان دوره هاي مختلف زبان تركي را ازنظر تاريخي به هفت مرحله تقسيم كرده اند كه عبارتنداز :

1.دوره آلتايي : مرحله اشتراك بامغولي – تونقوز ومنچو .

2.پروتو ترك : ازاين دوره معلوماتي در دست نيست.

3.تركي اوليه :شامل زبان هونها – بلغارها – پيچه نكها وخزرهاست. اين دوره تا ظهور گوگ ترك  ادامه داشته است.

4.تركي قديم : ازقرن 6 تاقرن 10.م ادامه داشته وشامل گوگ تورك و اويغوري مي باشد.

5.تركي ميانه : شامل قرن 11 تاقرن 16.م است كه تركي مشترك آسياي ميانه – تركي غربي – آذربايجاني – آناتولي – وتركمني رادربرمي گيرد.

6.تركي جديد : لهجه هاي موجود ازقرن 16 تا اوايل قرن بيستم . كه شامل تركي عثماني – آذربايجاني – جغتايي – اوزبكي – و.... مي باشد.

7.تركي قرن بيستم : مرحله اصلاح زبان ولهجه هاي تركي است.

تركي آذربايجاني ادامه تركي قديم مي باشدومنصوب به تركي اوغوز است.تركي اوغوز به سه لهجه ي مختلف تقسيم بندي مي شود :

1.تركي آذربايجاني .

2.تركي تركيه.

3.تركي تركمن.

تركي آذربايجان وتركي تركيه ازدوره سلجوقيان پيشرفت ادبي خودرا آغاز كرده وادامه حيات داده است.

همان طور كه معلوم است اين سه لهجه ادبياتي بسيار غني دارند كه ازقرن 12-13 تا به امروز ادامه داشته است.درقرن 13 شاعري چون يونس امره در لهجه تركي تركيه چنان ميراثي ازخود به يادگار گذاشته است كه هرگز فراموش شدني نيست . همچنين شاعراني چون حسن اوغلو وقاضي برهان الدين دراواخر قرن 13 و اوايل قرن 14 درتركي آذربايجان ميراثي ارزشمند به يادگار گذاشته اند.

زبان ويا ادبيات نوشتاري تركي آذربايجان بيش از700سال قدمت دارد.بايد گفت كه ادبيات كلاسيك آذربايجان باحسن اوغلو آغاز وتا به امروزدرآذربايجان – ايران – عراق وقسمتي ازتركيه ادامه دارد.ادبيات تركي آذربايجان ازديربازتا به امروز درچند بعد دوام ادامه وپيشرفت خودرا ادامه داده است كه مهمترين آنها عبارت است از:

1.ادبيات شفاهي .

2.ادبيات مكتوب "كتبي - كلاسيك".
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : زبان
سه شنبه 11 بهمن 1390 :: نويسنده : امير

با عرض سلام خدمت شما هواداران تيراختور. دوستان اينبار ما از سازمان بين المللي فيفا كه بشدت به اين مساله تبعيض نژادي در فوتبال حساس است شكايت مي كنيم. مطمئن باشيد اينبار جواب خواهيم گرفت. لطفا اين مطلب را در وبسايت يا ... بشدت تبليغ و براي تعداد شكايات بيشتر، هواداران زيادي را جلب كنيد. اين مطلب را ايميل كنيد. با توجه به بي نتيجه ماندن اعتراضات هواداران تيم تيراختورسازي آذربايجان در رابطه با تبعيض و بي عدالتي مسئولان ليگ برتر ايران، عده اي از هواداران تيراختور تصميم گرفتند تا با نوشتن نامه و طومار اعتراضي به فيفا به زبان انگليسي، فيفا را از اين طريق به اين ناعدالتي آگاه كرده تا بر ايران فشار آورد. مطمئنا با همكاري شما هواداران عزيز تيراختور ما خواهيم توانست با اين اعتراض به نتيجه برسيم. لطفا وارد لينكي كه در زير آمده شده، نام، ايميل و موضوع را پر كرده و فقط متن انگليسي (بدون ترجمه فارسي) را در كادر مربوطه پر كنيد و با نوشتن كد امنيت، سابميت را بزنيد.

راهنمايي:

 

What is your name: نام خود را وارد كنيد (به انگليسي)

 

Email: ايميل خود را وارد كنيد

 

Subject براي موضوع متن زير را كپي پيست كنيد :

This letter is from fans of one of Iran super league football teams that named Tractor-sazi

Type your message here متن انگليسي را كه در زير آمده است، بدون ترجمه فارسي در كادر كپي پيست كنيد

قسمتي كه در زير تحت نام (متن موحتواسي) آمده است را كپي پيست كنيد.

 

Enter the numeric code shown in the image below : كد امنيتي كه در آنجا مشخص شده، دقيقا در آنجا تايپ كنيد

Submit روي اين گزينه كليك كنيد تا شكايت شما ارسال گردد.

دوستلار. بو متنين انگليسي چئوريمين آشاداكي آدرسده نظرات قيسمتينه كپي ائليين و اؤز آديزي يازين.

لينك سايت فيفا:

http://www.fifa.com/contact/form.html

متن موحتواسي: متن انگليسي زير را در كادر مربوط به Type your message here كپي پيست كنيد.

 

Dear sir/madam;

This is a letter from fans of one of the Super League football teams in Iran, named Tractorsazi to the directors in AFC

 

Tractor football club (abridged among the fans) is the only popular team of more than 35million Azeri Turks all over Iran. Many great football stars have been introduced from among Turkish people into the world, such as, Ali Daei, Karim Bagheri, Rasul Khatibi, and others who have gained fame in other Iranian teams just because of their not having enough facilities in their own region.

Tractor is one of the football teams in Tabriz, the center of East Azerbaijan province. But it has a great number of fans from all over the country, Turkish speaking countries in the neighborhood, like Turkey and Azerbaijan, and also from other Asian and European countries. There have always been more than an average number of 60 thousand spectators in each competition.

You may also find it interesting to know that the first Asian- player transferred to Europe in 1930 was from the Azerbaijan in Iran. He was the deceased Hussein Sadaghiyani, the best forward footballer in Belgium in the years, 1930 and 1932, and besides, he was also the father of football in Iran.

But now, the only football team from this populous region, Tractor, is facing so many problems, such as: the matches not being broad-casted on neither national TV channels, unfair judgments of the referees in different matches, and numerous problems which are encountered by the myriads of the fans and spectators who bare the burden of all difficulties and lack of any facilities in and outside the stadiums.

We have protested to the present condition several times but all in vain after a two-month struggle, as it was always the two teams of the Capital, Tehran important and worth consideration for them and took our objections as a political act. Most of the people believe that it's a clear racist reaction.

We would appreciate it if the Confederation of football in Asia would warn the Federation in Iran to change its biased and discriminating behavior towards Tractor ad its fans. For sure your supporting our team will be a great hope towards a brighter future of the world's football introducing more top footballers among the great potentials of the area.

And at last we would like to invite the directors and representatives of AFC to have a trip to Tabriz to see from a closer distance the excitement and exultant of so many admiring fans of Tractor.

Thank you for your caring consideration

 

ترجمه:

اين نامه از طرف طرفداران يكي از تيمهاي سوپر ليگ ايران بنام تراكتور به مسيولين مربوطه در اي اف سي .

تيم فوتبال تراكتورسازي تنها تيم محبوب بيش از 35 ميليون ترك آذري از سراسر ايران است. جامعه ورزش تركهاي آذري ستاره هاي زيادي به دنياي فوتبال معرفي كرده اند مانند ؛ علي دايي ، كريم باقري، رسول خطيبي، و ساير بازيكنان كه بدليل نداشتن تيم در منطقۀ خود در تيمهاي ديگر شهرت پيدا كرده اند.

جالب است بدانيد كه اولين لژيونر فوتبال آسيا كه در سال 1930 به اروپا رفت از آذربايجان ايران بوده .بله ، او بهترين گلزن بلژيك در بين سالهاي 1930و 1932 بوده. نام او مرحوم حسين صدقياني معروف به حسين افندي ، پدر فوتبال ايران كه از آذربايجان ايران بوده هست.

اما تنها تيم اين منطقه از ايران، تراكتور، با مشكلات زيادي از قبيل عدم پخش بازيهايش از تلويزيون، قضاوت ناعادلانۀ داورها، اختصاص ندادن هيچگونه امكانات براي تماشاچيان.

به همين سبب همه ما تماشاچيان با فرستادن هزاران ايميل به وضعيت موجود اعتراض كرديم . ولي بعد از 2 ماه آنها هيچ توجهي به اعتراضات ما نكردند .آنها هميشه سعي دارند با اعتراضات ما سياسي برخورد كنند.

اكثر مردم بر اين باورند كه اين يك نژادپرستي آشكار هست.

تراكتور يكي از تيمهاي تبريز- مركز استان آذربايجانشرقي هست ولي طرفداران اين تيم از سراسر ايران و نيز كشورهاي آذربايجان و تركيه و بعضي كشورهاي اروپايي مي باشد.

در هر مسابقۀ اين تيم در ايران متوسط تماشاچيان بيشتر از 60 هزار نفر هست. ما از كنفدراسيون آسيا مي خواهيم به فدراسيون فوتبال ايران اخطار كند كه تغيير رفتار دهد. و ما از مسئولين كنفدراسيون آسيا دعوت مي كنيم به تبريز سفري داشته باشند.

تيم ما با پتانسيل باورنكردني خود مي تواند تاثير زيادي در پيشرفت فوتبال آسيا داشته باشد.

اگر شما از تيم ما حمايت كنيد ما قادريم ستاره هاي زيادي از آسيا به فوتبال دنيا معرفي كنيم .

منبع : سوسوز گؤل
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : تيراختور
یارپاق لار : 1
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir